เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับภาคประชาสังคม ส่งต่อกำลังใจ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 มอบชุดอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐาน ให้เครือข่ายเพื่อคนพิการ 15 จังหวัดทั่วประเทศ เริ่ม จ.นครปฐม เป็นแห่งแรก

  >  ข่าวสาร   >   เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับภาคประชาสังคม ส่งต่อกำลังใจ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 มอบชุดอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐาน ให้เครือข่ายเพื่อคนพิการ 15 จังหวัดทั่วประเทศ เริ่ม จ.นครปฐม เป็นแห่งแรก

ซีพี ออลล์ เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กรร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ขับเคลื่อนโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อกำลังใจมอบชุดอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐาน ให้กับ มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายผู้พิการ 15 จังหวัดทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

ล่าสุด ร่วมกับ มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทยและ สมาคมคนพิการ จ.นครปฐม เป็นแห่งแรก โดยชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมมอบชุดอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ภายในงานมี นางสาวสุกัญญา มลค้ำ นายกสมาคมคนพิการ จ.นครปฐม พร้อมด้วย นางสาวสุมาลย์ วิริวุฒิกร ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บมจ. ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมงาน

 

โดยที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมอบให้กับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย อาทิ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป, มอเตอไซด์รับจ้าง, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ชมรมแท็กซี่มิเตอร์แอร์พอร์ต, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนนทบุรี, เครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, กลุ่มผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอยชาวแฟลตการเคหะร่มเกล้า, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมานฉันท์ บางบอน, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ และจะทยอยมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องต่อไป