เพื่อความอมตะ (ตอนที่1) 7 มีค. 63

  >  ข่าวสาร   >   เพื่อความอมตะ (ตอนที่1) 7 มีค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 7 มี.ค. 2563

เพื่อความอมตะ (ตอนที่1) 7 มีค. 63