ซีพี ออลล์ จัดโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ (นัดพิเศษ)” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  >  ข่าวสาร   >   ซีพี ออลล์ จัดโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ (นัดพิเศษ)” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นนัดพิเศษ

 

ซีพี ออลล์ จัดโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ (นัดพิเศษ)” เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีพระวิเชียรโมลี เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมพระมหาฤทธิเดช เจ้าอาวาส วัดสนมหมากหญ้า จ.อุบลราชธานี และพระมหาณัฐ จากวัดสามพระยา บรรยายธรรมนำฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  นั่งสมาธิ และเดินจงกลม ขั้นพื้นฐาน   โดยมีคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ซีพี ออลล์ เป็นประธานนำจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ณ ชั้น 11  อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม

 

เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นนัดพิเศษ

 

 

เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นนัดพิเศษ

 

 

เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นนัดพิเศษ

 

 

เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นนัดพิเศษ

 

 

เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นนัดพิเศษ

 

โดยโครงการ  “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ (นัดพิเศษ)”  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งหากท่านใดที่สนใจ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook CP ALL  และหากท่านใด สนใจมาฟังและปฎิบัติธรรมร่วมกัน เรียนเชิญทุกวันศุกร์ เวลา12.00 -13.30น. ณ ชั้น 11  อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม ได้เลยค่ะ