แพร่-บุรีรัมย์-อยุธยา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 จากโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

  >  ข่าวสาร   >   แพร่-บุรีรัมย์-อยุธยา รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 จากโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับอีก 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลวังชิ้น จ.แพร่ , โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ และโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

โดยโรงพยาบาลวังชิ้น จ.แพร่ เป็นโรงพยาบาลที่ 58 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี นายแพทย์อมรพันธุ์ สมร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังชิ้น เป็นผู้รับมอบ และมี นางสาวบุศริน ศิริจันทเวท ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  บมจ.ซีพี ออลล์ และ นายรวิชญ์ วงศ์วรกุล ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลที่ 59 โดยมี นายแพทย์นพดล พิษณุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนสุวรรณ เป็นผู้รับมอบ และมี นายพัสกร สุขสำราญ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  บมจ. ซีพี ออลล์, นางรัตนาภรณ์ อินทับทิม ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.บุรีรัมย์  และ นายสัมพันธ์ ไผ่นวล ผู้แทนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบ

 

 

 

 

โรงพยาบาลลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นโรงพยาบาลที่ 60 โดยมี นายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง เป็นผู้รับมอบ และมี นายสัญญา เข็มวงค์ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ  บมจ. ซีพี ออลล์ และ นางสาวจณัญญา อรุโณทัย ผู้บริหารร้านสาขาในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบ

 

สำหรับโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เป็นเงินจาก “ลดวันละถุง คุณทำได้” ของซีพี ออลล์ นำมาจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับ 77 โรงพยาบาล เพื่อสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 77 ล้านบาท โรงพยาบาลละ 1 ล้านบาท โดยจะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป