ซีพี ออลล์ จัดงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” เปิดตลาดนัดแห่งโอกาสด้าน “ธุรกิจ-อาชีพ-ทุนการศึกษา” พร้อมช้อปปิ้งสินค้า SME และสินค้าเกษตรที่จำหน่ายในร้านเซเว่นฯ ในราคาพิเศษ

               ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส” ให้ทุกคนตามปณิธานขององค์กร ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” มอบโอกาสสำคัญด้าน “ธุรกิจ-อาชีพ-ทุนการศึกษา” ร่วมสร้างคุณค่าชีวิตให้กับคนในสังคม ด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีและเกษตรกรที่ต้องการขายสินค้าผ่านร้านเซเว่นฯ / 24 Shopping นักเรียนที่สนใจมาขอทุนการศึกษา หรือสมัครเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผู้ที่สนใจมาสมัครทำงานกับบริษัท ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ต้องการรับงาน ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ฯลฯ ได้มาพบปะสนทนาหาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมรับฟังการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด/เอสเอ็มอี การให้คำปรึกษาทางการเงิน ผู้สนใจร่วมงานฟรีตลอดทั้ง 3 วัน 27-29 มีนาคม 62 ณ ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ

               นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคม ที่มีพันธกิจในการทำประโยชน์แก่สังคมและชุมชน ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้รับโอกาสจากคนไทยที่ให้การตอบรับการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และอีคอมเมิร์ซ www. 24shopping.co.th ด้วยดีเสมอมา และเพื่อส่งมอบโอกาสดีคืนสู่สังคมไทย ซีพี ออลล์ จึงได้เตรียมจัดงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 บริเวณชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ

               สำหรับการมอบโอกาสให้กับคนไทย เป็นไปตามปณิธานขององค์กร คือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ซึ่งที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบโอกาสให้กับคนไทยใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่ มิติแรก โอกาสทางธุรกิจ ซีพี ออลล์ ได้ให้โอกาสกับคู่ค้า พันธมิตร ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี เกษตรกรไทย กว่า 3 หมื่นราย ได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้ากระจายไปทั่วประเทศ  ด้วยจำนวนสาขาร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 1 หมื่นแห่ง รวมไปถึงผู้รับเหมาในการสร้างร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและอุปกรณ์ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมอบโอกาสในการบริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้กับบุคคลภายนอก โดยปัจจุบันมีร้าน สโตร์ บิสิเนส พาร์ทเนอร์ กว่า 6,000 ร้าน

               มิติที่สอง โอกาสทางอาชีพการมีงานทำ ซีพี ออลล์ ได้สร้างงานสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับคนไทยทั่วประเทศได้มีงานทำ สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ และส่วนหนึ่งยังได้ทำงานที่จังหวัดบ้านเกิด ปัจจุบันมีการจ้างพนักงานทั่วทุกภูมิภาคกว่า 170,000 คน มิติที่สาม โอกาสทางการศึกษา โดยได้มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาไปแล้วกว่า 40,000 ทุน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (พีเอที) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในเครือข่าย ยังได้ผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถออกสู่สังคมไปแล้วกว่า 5 หมื่นคน และมิติที่สี่ โอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการด้วยความพิถีพิถันคัดสรรสิ่งที่ดี มีการวิจัยและพัฒนาที่คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
               การดำเนินกิจกรรมในทั้ง 4 มิติหลัก ได้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ ที่ได้ร่วมสนับสนุนสังคมในทุกภาคส่วน ลูกหลานได้เรียนหนังสือ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ยกระดับเกษตรกรในท้องถิ่น ช่วยลดปัญหาการว่างงานในประเทศไทย ทำให้คนไทยเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งซีพี ออลล์ เชื่อว่าการ “ให้โอกาส” ทำให้ทุกชีวิตก้าวหน้าไปด้วยกัน

               “บริษัทตั้งเป้าหมายให้งานนี้เป็นงานที่ให้โอกาสแก่คนไทยได้มีงานทำ มีการศึกษาที่ดี มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ และให้โอกาสคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง โดยเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีได้พบปะเจรจาธุรกิจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันในอนาคตเพื่อการร่วมมือที่ดี” นายสุวิทย์ กล่าว

               ด้านนายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงรายละเอียดว่า ภายในงาน “วันแห่งโอกาสดี @ CP ALL” จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการด้านโอกาสต่างๆ ที่จัดแสดงภายในซีพี ออลล์ พาวิเลี่ยน การแสดงสินค้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 250 บูธ การนำสินค้า SME มาเสนอเพื่อจำหน่ายผ่านร้านเซเว่นฯและ 24 Shopping (SME Business Matching) การจัดแสดงสินค้าและบริการขององค์กรภาครัฐและเอกชน การออกบูธของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์และบูธสโตร์ บิสิเนส พาร์ทเนอร์ เซเว่น อีเลฟเว่น การให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2561

               นอกจากนี้ ในงานยังมีการรับสมัครงานในกลุ่มซีพี ออลล์ กว่า 35,000 อัตรา การให้ทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมทั้งการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ ที่พลาดไม่ได้ อาทิ กลยุทธ์วางแผนการตลาดขั้นเทพ ฉีกกฎการตลาด SME ยุคใหม่, การสร้างแบรนด์ SME ให้ดังบนโลกโซเชียล ถอดรหัสความสำเร็จ SME และจะขายสินค้ากับ 7-11 ต้องทำอย่างไร เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมภายในงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าหลากหลายรายการในราคาพิเศษ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! คลิ๊ก 

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า