‘วี.อาร์.ทอยส์.’ เบื้องหลังของเล่นฝีมือคนไทย เจ้าของรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่นไทยยั่งยืน ปี 2561

ซีพี ออลล์ เดินหน้าตอกย้ำนโยบายส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พาเจาะลึกธุรกิจของเล่น “วี.อาร์.ทอยส์” ผลิตโดยคนไทยช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ กับกลยุทธ์และการพัฒนาช่องทางจำหน่ายผ่านช่องทางทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ล่าสุดคว้ารางวัลเซเว่น อีเลฟเว่นไทยยั่งยืน ปี 2561 มาครอง

นายอำพา ยงพิศาลภพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัททเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้งจำกัดบริษัทในกลุ่มซีพีออลล์กล่าวว่าบริษัทมีนโยบายร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีและสินค้าที่มีนวัตกรรมจากผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กหรือเอสเอ็มอีที่ผลิตสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่นิยมจากประชาชนโดยบริษัททำหน้าที่เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้เพื่อส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านช่องทางที่หลากหลายของทเวนตี้โฟร์ช้อปปิ้งอาทินิตยสารทเวนตี้โฟร์แคตตาล็อก, เว็บไซต์ www.24catalog.com, www.ShopAt24.com, www.amulet24.com, แอปพลิเคชัน, ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์เชื่อมโยงการซื้อทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ช้อปปิ้งสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

“ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง กว่า 10,000 รายการ โดยบริษัทได้ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมของซีพี ออลล์ในการส่งเสริมสินค้าเอสเอ็มอีที่ดีมีนวัตกรรมให้สามารถขายสินค้าได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น และมีการพัฒนาระบบ Call Center รองรับการสั่งซื้อและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายทั้งการรับสาย การใช้ live chat การสั่งซื้อผ่านไลน์ เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงขยายคลังสินค้าและเพิ่มจุดกระจายสินค้า เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการส่งสินค้าโดยสามารถส่งผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และส่งถึงบ้านลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี Store Hub เพื่อรองรับความสะดวกให้เอสเอ็มอีในการฝากส่งสินค้าที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นใกล้เคียง ไปยังคลังสินค้าใหญ่ของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง ทำให้ช่วยลดค่าขนส่ง และประหยัดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายอำพา กล่าว

ด้านนายพงศ์ธร พานิชสาส์น กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.อาร์.ทอยส์ จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ของเล่น “วี.อาร์.ทอยส์”เล่าว่า เคยทำงานธนาคารเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อน จากนั้นทำเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์ และผันตัวมาช่วยทำธุรกิจของครอบครัวอยู่ช่วงหนึ่ง เนื่องจากที่บ้านทำธุรกิจค้าขายผ้าอยู่ที่สำเพ็ง ก่อนที่จะลงมือทำธุรกิจของตัวเองอย่างเต็มตัวโดยเลือกทำธุรกิจของเล่น เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพัฒนาการเด็ก ซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องจัดหาของเล่นที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสมตามวัย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2547 เริ่มนำเข้าของเล่นมาจากประเทศจีน และพยายามคิดค้นพัฒนาอยู่เสมอ กระทั่งสร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักร และเริ่มผลิตของเล่นต่างๆ ขึ้นมาเองพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาปรับใช้ และใช้หลักในการตัดสินใจมาบริหารธุรกิจ

“ของเล่นที่ผลิตขึ้นมาแต่ละชนิด จะมีทีมการตลาดศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และทีมออกแบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจกลุ่มลูกค้าว่ามีความชื่นชอบของเล่นแบบใด โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยไร้สารพิษ เพราะบริษัทผ่านมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับเด็กราคาประหยัด รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะและเสริมพัฒนาการของเด็กๆ ให้มีความรู้ มีไอคิวเพิ่มขึ้น” นายพงศ์ธร  กล่าว

เมื่อทำการตลาดไปได้ระยะหนึ่ง จึงมองหาช่องทางการขายที่สามารถกระจายสินค้าของวี.อาร์.ทอยส์ได้ทั่วประเทศ ในปี 2551 ได้เข้ามาจำหน่ายผ่านช่องทางทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และร้านเซเว่น อีเลฟเว่นด้วย ทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากเด็กและเยาวชนอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีสินค้ากว่า 1,200 รายการ อาทิ ของเล่นสำหรับกลุ่มเด็กผู้ชาย เด็กผู้หญิง  Education toys และมีสินค้ารายการใหม่ๆ เข้ามาจำหน่ายอยู่เสมอ เพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของกลุ่มลูกค้า

“การที่สินค้าได้รับความนิยมจากลูกค้าจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีทีมงานของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้งเข้ามาช่วยเหลือดูแลด้านการทำการตลาด วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาออกแบบแพคเกจจิ้งให้สดใสสวยงาม ดึงดูดใจมีทีมงานตรวจคุณภาพสินค้า เข้ามาตรวจสอบและให้ความรู้อยู่เสมอจึงนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ที่โรงงานและเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการด้านต่างๆ อีกด้วยธุรกิจของเล่นวี.อาร์.ทอยส์.ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และยังพัฒนาทักษะการผลิตของเล่นให้แก่แรงงานไทยอีกด้วย” ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของเล่น กล่าว

ล่าสุด ของเล่นภายใต้แบรนด์ “D-no Dough” ชุดอุปกรณ์ทำแป้งปั้นและ “D-no Block” ชุดตัวต่อได้รับ รางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน 2561 ประเภท เอสเอ็มอียั่งยืน ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจและยังเป็นกำลังใจให้ตนและทีมงานตั้งใจผลิตสินค้าดีมีคุณภาพต่อไปทำให้ปี 2561 มียอดขายผ่านช่องทางทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 220 ล้านบาท โดยในอนาคตวางแผนจะพัฒนาของเล่นที่เน้นให้ผู้เล่นใช้ทักษะ ผู้ใหญ่สามารถเล่นได้ด้วย นอกจากนี้ยังส่งออกของเล่นไปกว่าสิบประเทศ อาทิ อิตาลี กรีช และรัสเซีย  เป็นต้น

สำหรับการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายผ่านช่องทางของทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้งนายอำพา กล่าวทิ้งท้ายว่า จะต้องมีจุดขายที่แตกต่าง มีนวัตกรรมเป็นที่ต้องการของลูกค้า ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เพราะจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่าย และต้องเป็นสินค้าที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย มีการรับรองคุณภาพสินค้า เช่น อ.ย. , มอก. ในกลุ่มสินค้าที่ต้องมีการรับรอง ท้ายสุดมีแพ็คเกจจิ้งที่สะดุดตา เก็บรักษาง่าย หยิบใช้ง่าย สามารถป้องกันการชำรุดจากการขนส่งนอกจากนี้ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีท่านใดที่สนใจนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายผ่านทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง เหมือนวี.อาร์.ทอยส์. สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านเว็บไซต์ www.24catalog.comwww.ShopAt24.com และ Call Center 02-780-7666 ตลอด 24 ชั่วโมง

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า