กายไม่วิปริต จิตไม่วิปลาส (ตอนที่ 2) 22 ส.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 22 ส.ค. 2564

กายไม่วิปริต จิตไม่วิปลาส (ตอนที่ 2) 22 ส.ค. 64