ธรรมสัญจร ทอดผ้าป่าสามัคคี 2564 (ตอนที่ 1) 2 ต.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 2 ต.ค. 2564

ธรรมสัญจร ทอดผ้าป่าสามัคคี 2564 (ตอนที่ 1) 2 ต.ค. 64