ธรรมานุภาพ (ตอนที่ 2) 5 ก.ย. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 5 ก.ย. 2564

ธรรมานุภาพ (ตอนที่ 2) 5 ก.ย. 64