ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ (ตอน 1) ออกอากาศ 31 ต.ค. 2020

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 31 ต.ค. 2563

ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้ (ตอน 1) ออกอากาศ 31 ต.ค. 2020