ฝ่าวิกฤติแห่งชีวิต (ภาค 2 ตอนที่ 1) 28 ส.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 28 ส.ค. 2564

ฝ่าวิกฤติแห่งชีวิต (ภาค 2 ตอนที่ 1) 28 ส.ค. 64