สติในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1) 16 ต.ค. 64

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 16 ต.ค. 2564

สติในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1) 16 ต.ค. 64