เกี่ยวกับเรา

บริการด้านการบริหารโลจิสติก

  >  บริการด้านการบริหารโลจิสติก

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ให้บริการโลจิสติกส์ แบบครบวงจร(Integrated Third Party Logistics Provider – 3PL) ในประเทศไทยเน้นการให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสูง ดำเนินบทบาทในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าในระยะยาวเพื่อร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการบริหารระบบห่วงโซ่คุณค่า และการ จัดการกระบวนการโลจิสติกส์ในระดับสากล ปัจจุบันให้บริการโลจิสติกส์ 3 ด้านหลัก ได้แก่

บริการจัดการด้านการขนส่งสินค้า ครอบคลุมทั้งสินค้าแห้งและสินค้าแช่เย็นในรูปแบบการจัดส่งชนิดจุดต่อจุด และชนิดจัดส่งหลายจุดต่อหนึ่งเส้นทาง

บริการจัดการด้านการบริหารคลังสินค้า ให้บริการด้านการบริหารจัดการคลังครบวงจรด้วยทีมงานที่ มีประสบการณ์และมีความชำนาญสูง

บริการจัดการด้านระบบการจัดการโลจิสติกส์โซลูชั่นส์ โซลูชั่นส์ที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและวางแผนระบบห่วงโซ่อุปทานหรือ การจัดวางกระบวนการด้านโลจิสติกส์ ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะการจัดตั้งระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse management system) ในระดับชั้นนำของโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.dynamicgroupthailand.com