นักลงทุน

CPALL

วันที่ 13/05/2564
ราคาเปิด / ราคาปิด

61.25 / 60.75
ราคาสูงสุด / ต่ำสุด

61.50 / 60.50
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

-1.00 / -1.62%

CPALL

วันที่ 13/05/2564
ราคาเปิด / ราคาปิด

61.25 / 60.75
ราคาสูงสุด / ต่ำสุด

61.50 / 60.50
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง

-1.00 / -1.62%