เซเว่น อีเลฟเว่นส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) สู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่

เซเว่น อีเลฟเว่นเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน ล่าสุดได้ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)

โดย คุณสุมาลี มัธยม ผู้จัดการฝ่าย บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมทีมงานและพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี ในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล หรือศูนย์เมอร์ซี่ โดยมี คุณบุญเยี่ยม เหรียญทอง ผู้จัดการฝ่ายการศึกษามูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เป็นผู้รับมอบ ซึ่งศูนย์เมอร์ซี่แห่งนี้เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กที่มีปัญหา เด็กที่ถูกละเมิดทางเพศ และเด็กที่ถูกทารุณกรรมจากครอบครัวที่ถูกทอดทิ้ง โดยของที่มอบในวันนี้จะถูกส่งต่อไปยังเด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป