เซเว่นฯ จับมือ เคทิส ขายแอลกอฮอล์ราคาพิเศษ รายได้ส่วนหนึ่งซื้อชุด PPE มอบโรงพยาบาลสู้ภัย โควิด-19

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย โดย นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร หรือ กล่มุเคทิส (KTIS) โดย นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่มุ KTIS พร้อมคณะผ้บูริหาร จัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ราคาพิเศษ ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ

โดยขนาด 1 ลิตร ขวดละ 89 บาท , แบบรีฟิล 1 ลิตร 79 บาท และขนาด 5 ลิตร เพียง 300 บาท เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และกระจายแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับผ้บูริโภคอย่างทั่วถึง โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดซื้อชุด PPE  มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ภายใต้โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อสู้ภัยโควิด-19

เซเว่นจำหน่ายแอลกอฮอล์-1-ลิตร_1