เซเว่นฯ เดินหน้า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ มูลนิธิเพื่อนหญิง และสภาองค์กรชุมชน เขตดินแดง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขภาพของพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก เซเว่น อีเลฟเว่นจึงเร่งเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน ล่าสุดได้ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ มูลนิธิเพื่อนหญิง และสภาองค์กรชุมชน เขตดินแดง

โดย คุณนุสรณ์ คุรทธาหะ ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ นำทีมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์และพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในพื้นที่ ร่วมกันส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับ มูลนิธิเพื่อนหญิง โดยมี คุณบัญฑิต แป้นวิเศษ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิเพื่อนหญิง ถนนรัชดาภิเษก โดยมูลนิธิเพื่อนหญิงเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อบทบาทและคุณค่าของผู้หญิง รวมทั้งจัดทำโครงการมากมายเพื่อส่งเสริมสถานภาพ เยียวยา และคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ถูกละเมิด ที่ได้รับความรุนแรงจากครอบครัวและสังคม รวมถึงผู้หญิงที่ถูกกีดกัดจากการเข้าถึงสิทธิและการคุ้มครองพื้นฐาน โดยของที่มอบในวันนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไป

และในวันเดียวกัน คุณนฤชา กาญจนสุทธิรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมทีมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ในพื้นที่ เดินทางไปส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ สภาองค์กรชุมชน เขตดินแดง โดยมี คุณธีรยุทธ ศรีเอก ประธานสภาองค์กรฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเครื่องอุปโภคและบริโภคที่ได้รับไปจัดสรรส่งต่อให้กับสังคมและชุมชนต่อไป โดยของที่พวกเราได้มอบบางส่วนจะถูกส่งต่อให้กับทีมแพทย์และอาสาสมัคร ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่มาให้บริการประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนต่อไป

สำหรับ สภาองค์กรชุมชน เชตดินแดง เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานส่งเสริมศักยภาพชุมชน ในการพัฒนาด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและสวัสดิการของชุมชนร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ โดยมีคณะกรรมการและอาสาสมัครชุมชนเป็นกลไลขับเคลือนในระดับครัวเรือน ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ สภาองค์กรชุมชน เขตดินแดงก็ได้ทำงานร่วมกับอาสามัคร ผู้นำ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน รวมถึงการติดตามดูแลประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มผู้ยากไร้ ตกงาน ผู้ป่วย ผู้พิการ เพื่อจัดหาความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ปัจจุบันมอบไปแล้วกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยบริษัทยังเดินหน้าประสานความร่วมมือผ่านทางมหาเถรสมาคม เพื่อน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิและแอลกอฮอล์ให้กับวัด พระสงฆ์ สามเณร และทยอยมอบของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน