วัดบวรนิเวศฯ รับถวายแอลกอฮอล์เจล เครื่องวัดอุณหภูมิและน้ำดื่ม ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ดูแลพระสงฆ์ช่วงโควิด-19

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ยังคงเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภคบริโภคสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งแต่การระบาดระลอกล่าสุดไปยังโรงพยาบาลต่างๆ แล้วกว่า 50 แห่ง อีกทั้งยังเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจเบื้องต้นให้กลุ่มเปราะบางต่างๆ ตลอดจนภิกษุสามเณรเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผ่านกรรมการมหาเถรสมาคม

ล่าสุด  นายชวน นิ่มกิตติกุล ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนน้อมถวายเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจลและน้ำดื่มสะอาด ให้กับ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมวิสุทธาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้แทนรับถวาย

โดย พระธรรมวิสุทธาจารย์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กล่าวว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบทั้งบ้าน และวัด คือทั้งฆราวาส และพระสงฆ์ แต่แนวทางที่จะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ก็คือความไม่ประมาท เพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหมดอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย และสำหรับสิ่งของที่ได้รับถวายจากซีพี ออลล์ ในวันนี้จะได้นำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ 3 อย่าง ได้แก่ ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน และประโยชน์อย่างยิ่ง ในกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดในโอกาสต่างๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วน โดยจะยังคงเดินหน้าเคียงข้างชุมชนและสังคม ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง