“คนไทยไม่เคยทิ้งกัน” ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และจ.นครสวรรค์ ป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เร่งเดินหน้าสานต่อโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนาม ตามโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยในครั้งนี้เดินทางไปมอบที่ โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และจ.นครสวรรค์

นางชิสา ครุฑหลวง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นในพื้นที่ ส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด น้ำดื่มและเบเกอร์รี่ ให้กับ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เพื่อนำไปส่งต่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ต่อไป

นางนิชา สุพรรณพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นในพื้นที่ ส่งมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด น้ำดื่มและเบเกอร์รี่ ให้กับ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม ผู้อานวยการศูนย์เดิมบางนางบวชมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมรับมอบ

นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบมอบแอลกอฮอลล์ทำความสะอาด น้ำดื่มและเบเกอร์รี่ ให้กับ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมี นางสาวเพ็ญพิชชา พวงปรึก หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่อไปทั้งนี้

ซีพี ออลล์ ขอขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาลและ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า คนไทยไม่ทิ้งกัน ตามปณิธาน ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ของซีพี ออลล์