“ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์” ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุข จ.เพชรบุรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมี นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวกชนิภา ศรีสมโภชน์ ผู้จัดการเขตพิเศษ บริษัท.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นเเละเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะคณะทำงานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

นายแพทย์สุทัศน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้สูงอายุและผู้ป่วยแต่ละคนจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันมีผู้อายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จำนวน 90,000 ราย ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนจะมี อสม.ผู้ดูแลประจำตัวอยู่ ต้องขอบคุณทาง ซีพี ออลล์ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนแพมเพิส ของใช้ น้ำดื่มสะอาด มาในครั้งนี้ ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้สูงอายุที่มีความลำบาก ทำให้ผู้ป่วยทุกท่านทราบซึ้งที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้

สำหรับการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งนี้ได้กระจายไปในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง, องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน, เทศบาลตำบลหนองจอก, เทศบาลตำบลท่ายาง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง และองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ โดยผ่านจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ส่งมอบพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจญาติผู้สูงอายุและผู้ป่วย ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”