รพ.ลาดกระบัง รับมอบห้องผ่าตัดความดันลบ เพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยโควิด-19

นายแพทย์ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รับมอบห้องผ่าตัดความดันลบเพื่อใช้ในการผ่าตัดผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด -19  ตามโครงการ“คนไทยไม่ทิ้งกันซีพี ร้อยรียงใจสู้ภัยโควิด-19 จาก บมจ.ซีพี ออลล์ โดยมีนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่นร่วมกันส่งมอบ

โดยห้องผ่าตัดความดันลบแห่งนี้ นับเป็นแห่งที่ 2 โดยที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ได้ส่งมอบ ห้องผ่าตัดความดันลบให้กับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ ที่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น มากกว่า 40 ราย  ซึ่งสามารถช่วยเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ บุคคลากร ผู้ป่วย ปลอดภัยในห้องผ่าตัด ก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วย หรือบุคลากรที่อยู่ในรพ. ไม่ได้รับเชื้อนั่นเอง

ตั้งแต่ปี 2564 ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอลล์ทำความสะอาด เครื่องวัดอุณหภูมิ น้ำดื่ม รวมถึงเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ วัด ภาคประชาสังคม และกลุ่มเปราะบาง ทีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิก-19 รวมเป็นเงินกว่า 57 ล้านบาท เพื่อแสดงความขอบคุณในความเสียสละของคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน พร้อมขออยู่เคียงข้างคนไทยในวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน”  ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ของซีพี ออลล์