เซเว่น อีเลฟเว่นสานต่อ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ สคบ. สู้ภัยโควิด-19

ซีพี ออลล์ขอเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” สืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับทุกภาคส่วน ล่าสุด คุณณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันส่งมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โดยมี คุณธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมรับมอบ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค