ซีพี ออลล์ คว้า 2 รางวัลจากเวที “BRAND FOOTPRINT AWARDS 2022”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ คว้า 2 รางวัลจากเวทีประกาศผล Brand Footprint Awards 2022 ได้แก่ 7-Eleven Online ประเภทรางวัล Top Outstanding Retailer ในฐานะแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกซื้อเติบโตสูงที่สุดในปี 2021 เมื่อเทียบกันใน กลุ่ม E-Retailers โดยมีอัตราเข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้น 2.457 ล้านครัวเรือนครั้ง (Consumer Reach Point: CPRs) โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าเข้าบ้านของครัวเรือนไทยตลอดปี 2021 

ขณะเดียวกัน EZYGO (อีซี่โก) คว้ารางวัลในประเภท Top Outstanding Brand มียอดเติบโตสูงสุดในปี 2021 ของสินค้าใน กลุ่ม Frozen & Chilled Food โดยเข้าถึงลูกค้าเพิ่มขึ้น 2.84 ร้อยล้านครัวเรือนครั้ง (Consumer Reach Point: CPRs) โดยมี นายประพล สันติลินนท์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นผู้แทนบริษัทขึ้นรับมอบ

Brand Footprint Awards 2022 จัดขึ้นโดย Kantar บริษัทวิจัยชั้นนำด้านข้อมูลเชิงลึก และที่ปรึกษาทางการตลาดระดับโลก ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1992 โดยมีฐานอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันมีข้อมูลเชิงลึกของตลาดท้องถิ่นกว่า 90 แห่งทั่วโลก

โดยรางวัลที่ได้รับจากเวทีนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของออนไลน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า รวมทั้ง สินค้าที่มีให้เลือกมากมายสอดรับกับความนิยม ความชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทย

ปัจจุบันเซเว่น อีเลฟเว่น ให้บริการทางช่องทางออนไลน์ครอบคลุมทุกพื้นที่ของครัวเรือนไทย ไม่ว่าจะเป็นเซเว่น เดลิเวอรี่ หรือ ALL ONLINE ซึ่งซีพี ออลล์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกคนตามปรัชญาองค์กร “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข”