“ซีพี ออลล์” เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 5 – 10 ปี 3.45-3.85% ต่อปี

“ซีพี ออลล์” ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น  เซเว่น เดลิเวอรี่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เคาะอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ที่จะเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์ รวมถึงขายผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ระหว่างวันที่ 22 และ 25 – 26 มีนาคม 2567 เผยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “บวก” (Positive) สะท้อนสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของ “ซีพี ออลล์” จากการมีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งมีธุรกิจสนับสนุนที่แข็งแกร่ง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น  เซเว่น เดลิเวอรี่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 8 ปี 1 เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดย“ซีพี ออลล์”จะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ระหว่างวันที่ 22 และ 25-26 มีนาคม 2567 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์ รวมทั้งเสนอขายผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจของ “ซีพี ออลล์” ซึ่งเป็นที่รู้จักในแบรนด์ “เซเว่น อีเลฟเว่น” เป็นแบรนด์ที่ประชาชนทั่วไปคุ้นเคย เข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกในทุกช่องทาง ขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนยังมั่นใจในโอกาสและศักยภาพการเติบโตของ“ซีพี ออลล์” ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มั่นใจว่า ด้วยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ “A+” และมีแนวโน้มเป็น “บวก” (Positive) จะเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมขอเน้นย้ำเพิ่มเติมให้ผู้ลงทุนโปรดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อ “ซีพี ออลล์” หลอกลงทุน โดยนำเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook และแอปพลิเคชั่น LINE เป็นต้น ทั้งนี้ ช่องทาง CP ALL ของจริง ต้องมีสัญลักษณ์ติ๊กถูกสีฟ้า (Verified Account) เท่านั้น

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” ที่ต้องการความมั่นใจว่าจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ สามารถสอบถามผ่านสถาบันการเงินทั้ง 9 แห่งที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Bangkok Bank Mobile Banking ได้ด้วย)
 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น KMA krungsri app ได้ด้วย)
 3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-111-1111 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ได้ด้วย)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-888-8888 ต่อ 819 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** โทร. 02-777-6784 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY ได้ด้วย)
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-626-7777 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking ได้ด้วย)
 7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428 กด #4 ****
 8. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
 9. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)*** โทร. 02-165-5555 (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Dime! ได้ด้วย)

* ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

** ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

*** ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

**** ซึ่งรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต  จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต  จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240 กด 6

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า