“ซีพี ออลล์” เตรียมออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิม พร้อมเพิ่มช่องทางจองซื้อผ่าน TrueMoney Wallet คาดเสนอขายสิงหาคมนี้

“ซีพี ออลล์”(“บริษัทฯ”) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2565 เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท  ครั้งที่ 1/2560 (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ”) ที่บริษัทฯ มีแผนจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิม และประชาชนทั่วไป คาดว่าจะเสนอขายช่วงเดือนสิงหาคมนี้ ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ “A+” แนวโน้ม “คงที่” โดยทริสเรทติ้ง  

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซีพี ออลล์” เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 (“หุ้นกู้”) เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2560 (CPALL17PA) ซึ่งบริษัทฯ มีแผนจะใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2560 (CPALL17PA) จองซื้อได้ก่อน ในอัตรา 1 ต่อ 1 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อได้ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง โดยเพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet เพื่อเพิ่มความสะดวกอีกด้วย ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ออกใหม่ มีอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างการสำรวจตลาดในช่วง [3.65% – 3.80%] ต่อปี โดยจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้

“หุ้นกู้ของ ‘ซีพี ออลล์’ ที่จะออกเสนอขายในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ ‘A+’ แนวโน้ม ‘คงที่’ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ที่มีความมั่นคงภายใต้อุตสาหกรรมที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ มุ่งสู่การให้บริการผ่านออนไลน์ด้วยกลยุทธ์แบบ O2O ที่ผสมผสานช่องทาง Omni-Channel ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งการให้บริการผ่านออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) ที่เน้นแนวคิด สะดวก ครบ จบที่เดียว รวมถึงบริการเดลิเวอรี่ของ ‘เซเว่น อีเลฟเว่น’ (7-Eleven Delivery) ที่จัดส่งสินค้าถึงบ้าน ผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อตอบรับกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคอีกด้วย”  นายเกรียงชัยกล่าว

ทั้งนี้ “ซีพี ออลล์” เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักในการบริหารร้านสะดวกซื้อที่มีเครือข่ายกระจายครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด ซึ่งมุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการที่สะดวกสบาย หลากหลาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้เข้าถึงสินค้าและบริการ ภายใต้แบรนด์ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ  มีสาขา “เซเว่น อีเลฟเว่น”  เปิดให้บริการ 13,253 สาขาทั่วประเทศ โดยปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาเพิ่มทั้งสิ้น 700 สาขา

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากร่างหนังสือชี้ชวน หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินดังนี้

ช่วงที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม สำหรับผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งที่ 1/2560 สามารถติดต่อผ่าน 4 สถาบันการเงิน ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-165-5555

ช่วงที่ 2 : ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป สามารถติดต่อผ่าน 5 สถาบันการเงิน ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888 กด 819

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784

บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)* โทร. 02-165-5555

* ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางระบบจองซื้อของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการสมัครแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet และวิธีการจองซื้อ พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอน และวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร. 1240

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า