LINE ประเทศไทย ประกาศรางวัลให้ 7-Eleven “ที่สุดแห่งแบรนด์ผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์ LINE”

LINE ประเทศไทย ประกาศรางวัลใหญ่ภาคธุรกิจประจำปี LINE Thailand Awards 2021 ชูความสำเร็จของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงแบรนด์ที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมในการทำการตลาดและธุรกิจดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม LINE ตลอดปี 2021 ที่ผ่านมา

โดยในปีนี้ 7-Eleven คว้า 3 รางวัล ได้แก่
1) Best Sponsored Stickers of The Year รางวัลที่สุดแห่งแบรนด์ผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์ LINE
2) Best Sponsored Stickers in Retail & Ecommerce รางวัลยอดเยี่ยมแบรนด์ผู้สร้างสรรค์สติกเกอร์ LINE ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ
3) Best Official Account in Retail & Ecommerce รางวัลยอดเยี่ยมแบรนด์การใช้ LINE Official Account ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ

โดยมี นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมผู้บริหาร รับมอบจาก นางสาวศรีสุภาคย์ อารีวณิชกุล Commercial Director และคุณธีรวัฒน์ งามวิทยศิริ Head of Retail, Ecommerce & FMCG LINE ประเทศไทย