ซีพี ออลล์ ผนึก สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน X องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล

หลายคนคุ้นเคยกับคำว่า ‘ธรรมาภิบาล’ จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐอยู่บ่อยครั้ง แต่น้อยคนนักจะทราบว่า ‘ธรรมาภิบาล’ หรือ Good Governance มีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารในองค์กรอย่างยิ่ง ดังนั้นการ ‘สร้างคนให้มีธรรมาภิบาล’ จึงมีความสำคัญมหาศาล รวมถึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากสังคมขนาดย่อม ไปจนถึงสังคมขนาดใหญ่ หรือแม้แต่องค์กรใด องค์กรหนึ่งให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ บมจ.ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ‘Mister & Miss Good Governance’ 

ล่าสุด ซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับ สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดงานเสวนา “CP ALL CG TALK 2022 ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านธรรมาภิบาลให้กับตัวแทน Mister & Miss Good Governance หรือเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาลของซีพี ออลล์ ได้แสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ทันยุค ทันสมัย เพื่อนำไปส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืน 

ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวถึงธรรมาภิบาลสำหรับคนรุ่นใหม่ว่า ธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญ โดยเริ่มสร้างจากตนเอง กล้าที่จะแสดงพลังเมื่อเห็นสิ่งที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดถือเป็นจุดเริ่มต้นของความหวังที่จะได้เห็นสังคมแห่งธรรมาภิบาลจากพลังคนรุ่นใหม่ เพราะธรรมาภิบาลเป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นวิถีของการดำรงชีวิตที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่ซีพี ออลล์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องนี้กับคนรุ่นใหม่ในองค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรธุรกิจอื่นๆ ว่าการดำเนินธุรกิจต้องคำนึงถึงหลายมิติไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ และธรรมาภิบาลควบคู่กันไปเพื่อความยั่งยืน

เมื่อเราร่วมกันสร้างสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้ ในอนาคตสิ่งที่เราจะได้ไม่ใช่แค่ตัวเรา แต่จะรวมถึงคนในครอบครัว ทุกคนในสังคมที่จะได้ประโยชน์ร่วมกัน  

ด้าน ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของการทำความดี เป็นสิ่งที่จับต้องได้และนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่มีไว้ท่องจำ เพื่อเป็นแนวทางให้คนรุ่นใหม่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมาภิบาล เราจำเป็นต้องมี  3 กล้า  คือ  1.กล้าที่จะคิดต่าง  เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ 2.กล้าที่จะทำ เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น และ 3.กล้าที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ล้วนมีความมุ่งหวังที่จะทำให้สังคมไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น เมื่อมุ่งหวัง ลงมือทำ ความคาดหวังจะเป็นจริง

ทุกคนจะต้องมีหัวใจธรรมาภิบาลเริ่มจากปรับตัวเอง และต่อยอดพัฒนาองค์กร สังคมให้ดียิ่งๆ ขึ้นได้ 

ปัดแป้ง-พัชรา กัญญามานนท์ ตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล Mister & Miss Good Governance ได้สะท้อนแนวคิดหลังเข้าร่วมฟังเสวนาพิเศษว่า ธรรมาภิบาลควรเริ่มสร้างง่ายๆ จากตัวเองก่อน เช่นการเคารพสิทธิผู้อื่น เคารพกฏหมาย ไม่ทุจริตต่อองค์กร ตัวเราก็จะสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำให้ทีมได้เข้าใจถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่จะส่งผลต่อการทำงาน การใช้ชีวิตของเราคนรุ่นใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ 

อีกหนึ่งตัวแทนผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล Mister & Miss Good Governance กร-ธนากร เอี่ยมทรัพย์ใหญ่ บอกกับเราว่า ผู้นำรุ่นใหม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมาภิบาล เพราะผู้นำที่ดี ก็จะนำพาองค์กรไปในทิศทางที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมได้ หลังจากได้เข้าร่วมเสวนา “CP ALL CG TALK 2022 ปลุกพลังผู้นำรุ่นใหม่ หัวใจธรรมาภิบาล” ก็ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ แนวคิดที่น่าสนใจ และพร้อมที่จะนำไปปรับใช้และบอกต่อเพื่อร่วมงาน 

คนรุ่นใหม่นับเป็นฟันเฟืองสำคัญที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายทุกด้านขององค์กร ดังนั้น การพัฒนาคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการวางรากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กรในวันนี้ จนถึงอนาคต

สำหรับบมจ.ซีพี ออลล์ นอกเหนือจากการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรมเรื่องธรรมาภิบาลให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานทุกระดับชั้น การจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมธรรมาภิบาล การกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกกลุ่มอย่างจริงจังแล้ว  การจัดกิจกรรม CP ALL CG TALK ครั้งนี้ก็ถือเป็นการสร้างการตระหนักรู้ที่ดีต่อคนรุ่นใหม่อีกครั้ง

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า