ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น สนับสนุนคู่ค้า SME ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันฯ

ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นยุคที่เกิดการ Disrupt หลายมิติไม่ว่าจะเป็น Covid-19 Disruption -Digital Disruption  ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างรุนแรง (Climate Change)  ด้านสังคมเกิดช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) รวมไปถึงด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic)  การทุจริตยังคงเป็นปัญหาสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน  หลายคนอาจคิดว่า Disrupt  คือยุคสมัยแห่งการหยุดชะงัก แต่จริงๆ แล้วคือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เน้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวให้เท่าทัน

บมจ.ซีพี ออลล์  ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าผู้ประกอบการ SME เดินหน้าจัดอบรมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC SME) ประจำปี 2566  ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับคู่ค้า SME จำนวนกว่า  58  บริษัท เพื่อสร้างความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของธรรมาภิบาล ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพราะการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจที่ยั่งยืน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายพรหเมศร์ เบ็ญจรงค์กิจ ผู้อำนวยการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector  Collective Action Against Corruption : CAC), สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors :IOD) มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ เรื่องการ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและคอร์รัปชันในการดำเนินงาน และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ SME  รวมทั้ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการประกาศเจตนารมณ์ และยกระดับการดำเนินงานเป็นองค์กรที่ได้รับรองเป็นแนวร่วมการต่อต้าน คอร์รัปชันเพื่อสร้างระบบนิเวศของการทำธุรกิจที่โปร่งใสต่อไป

โดยผู้อำนวยการ CAC ได้นำเสนอข้อมูลที่ชวนฉุกคิด จากดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ประจำปี 2565 จัดทำโดย Transparency International (TI) มีประเทศที่ถูกจัดอันดับทั้งสิ้น 180 ประเทศ โดยประเทศเดนมาร์ก ถูกจัดให้มีคะแนนสูงสุดของโลกได้ 90 คะแนน อันดับที่ 2 ตกเป็นของประเทศฟินแลนด์ และประเทศนิวซีแลนด์ ได้คะแนน 87 คะแนนเท่ากัน ด้านประเทศไทยคะแนนดีขึ้นจากปี 2564 จาก 35 เป็น 36 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 101 ของโลก หากมองในแง่คะแนน CPI ความโปร่งใสของประเทศไทยถือได้ว่าไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา คะแนน CPI ของไทยมีค่าเฉลี่ยเพียง 36 คะแนน แน่นอนว่าปัญหาคอร์รัปชันของประเทศไทยไม่สามารถอาศัยกลไกภาครัฐเพียงอย่างเดียวได้ แต่ต้องมีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน ในการบริหารจัดการสมการคอร์รัปชันให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด  

ด้าน นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์  ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่  กล่าวว่า ซีพี ออลล์ยึดมั่นในการพัฒนาและการบริหารจัดการทางด้านความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนที่ครอบคลุม 3 มิติประกอบด้วย มิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน, มิติด้านสังคม (Social) เพื่อส่งเสริมและสร้างคุณค่าที่หลากหลายต่อสังคม และมิติด้านธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งด้วยการกำกับดูแลที่ดี เป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บุคลากรในองค์กรร่วมบรรลุเป้าหมาย และสร้างการเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

“ซีพี ออลล์เชื่อมั่นว่าคู่ค้าคือห่วงโซ่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ความสำเร็จที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซีพี ออลล์ พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply  Chain)  ดำเนินธุรกิจด้วยความ “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นคาถาบรรษัทภิบาลที่ซีพี ออลล์ยึดมั่น และเป็นหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ  เชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างฐานราก “องค์กรสีขาว”  มุ่งสู่ความยั่งยืน” นายยุทธศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงาน ซีพี ออลล์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคู่ค้าผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับซีพี ออลล์-เซเว่นอีเลฟเว่น ที่ผ่านการอบรมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC SME) ประจำปี 2566 พร้อมมอบสิทธิพิเศษ E-Voucher ส่วนลดในการเข้าใช้บริการศูนย์บริการให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามความต้องการของผู้ประกอบการ ALL FOOD TECH สำหรับคู่ค้าที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย และทำแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน 17 ข้อ  เพื่อร่วมแสดงออกถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า