เซเว่นฯ ให้ความสำคัญการขับขี่ปลอดภัย จัดอบรมพนักงานส่งสินค้าเดลิเวอรี่ตามมาตรฐานกรมขนส่ง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ โดยคณะทำงานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย ให้กับพนักงาน เตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานส่งสินค้าแบบเดลิเวอรี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับขี่ปลอดภัย อีกทั้งยังดำเนินการผลักดันหลักสูตรเพื่อทำใบอนุญาตขับขี่ โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบเกี่ยวกับข้อกฎหมายจราจร ป้าย หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนท้องถนน ซึ่งจะทำให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัยและทำให้สังคมโดยรวมปลอดภัยด้วยเช่นกัน

เซเว่น อีเลฟเว่น มีนโยบายในการให้พนักงานที่ใช้รถในการเดินทางมาทำงานด้วยรถยนต์หรือรถจักยานยนต์ รวมถึงพนักงานที่ต้องส่งสินค้าเดลิเวอรี่ทุกคน จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และต้องมีพ.ร.บ.ตามกฎหมาย พร้อมสามารถทำประกันภาคสมัครใจ ที่สำคัญจะต้องเสียภาษีถูกต้อง และต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยตามที่บริษัทกำหนด

โดยบริษัทได้จัดโปรแกรมอบรมให้กับพนักงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับพนักงานแล้ว ยังสามารถให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ว เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข