วางเป็นเย็นได้ (ตอนที่ 2) 24 พ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 24 พ.ย. 2562

วางเป็นเย็นได้ (ตอนที่ 2) 24 พ.ย. 62

วางเป็นเย็นได้ (ตอนที่ 1) 23 พ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 23 พ.ย. 2562

วางเป็นเย็นได้ (ตอนที่ 1) 23 พ.ย. 62

ธนาคารความสุข (ตอนที่ 2) 17 พ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 17 พ.ย. 2562

ธนาคารความสุข (ตอนที่ 2) 17 พ.ย. 62

ธนาคารความสุข (ตอนที่ 1) 16 พ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 16 พ.ย. 2562

ธนาคารความสุข (ตอนที่ 1) 16 พ.ย. 62

ชีวิต 2 คราว (ตอนที่2) 10 พ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 10 พ.ย. 2562

ชีวิต 2 คราว (ตอนที่2) 10 พ.ย. 62

ชีวิต 2 คราว (ตอนที่1) 9 พ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 9 พ.ย. 2562

ชีวิต 2 คราว (ตอนที่1) 9 พ.ย. 62

ครบรอบ 23 ปี โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” (ตอนที่2) 4 พ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 4 พ.ย. 2562

ครบรอบ 23 ปี โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” (ตอนที่2) 4 พ.ย. 62

ครบรอบ 23 ปี โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” (ตอนที่1) 3 พ.ย. 62

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 3 พ.ย. 2562

ครบรอบ 23 ปี โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่น” (ตอนที่1) 3 พ.ย. 62