ธรรมะทำไม ทำไมธรรมะ (ตอนที่2) 3 พ.ค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 3 พ.ค. 2563

ธรรมะทำไม ทำไมธรรมะ (ตอนที่2) 3 พ.ค. 63

ธรรมะทำไม ทำไมธรรมะ (ตอนที่1) 2 พ.ค. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 2 พ.ค. 2563

ธรรมะทำไม ทำไมธรรมะ (ตอนที่1) 2 พ.ค. 63

เข็มทิศชีวิต (ตอนที่2) 26 เม.ย. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 26 เม.ย. 2563

เข็มทิศชีวิต (ตอนที่2) 26 เม.ย. 63

เข็มทิศชีวิต (ตอนที่1) 25 เม.ย. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 25 เม.ย. 2563

เข็มทิศชีวิต (ตอนที่1) 25 เม.ย. 63

ปีใหม่ชีวิตใหม่ (ตอนที่2) 19 เม.ย. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 19 เม.ย. 2563

ปีใหม่ชีวิตใหม่ (ตอนที่2) 19 เม.ย. 63

ปีใหม่ชีวิตใหม่ (ตอนที่1) 18 เม.ย. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 18 เม.ย. 2563

ปีใหม่ชีวิตใหม่ (ตอนที่1) 18 เม.ย. 63

ธรรมดีปีใหม่ไทย (ตอนที่2) 12 เม.ย. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 12 เม.ย. 2563

ธรรมดีปีใหม่ไทย (ตอนที่2) 12 เม.ย. 63

ธรรมดีปีใหม่ไทย (ตอนที่1) 11 เม.ย. 63

โครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ออกอากาศในรายการ “พุทธปัญญาภิรมย์”
ทาง TRUE VISIONS ช่อง 16 [TNN24]  วันที่ 11 เม.ย. 2563

ธรรมดีปีใหม่ไทย (ตอนที่1) 11 เม.ย. 63