เผยเคล็ดลับ พลิกชีวิตจากสิ้นเนื้อประดาตัวสู่ “เศรษฐีร้อยล้าน”

รู้จักและคุ้นเคยกันดีกับ “วุ้นน้ำมะพร้าวบรรจุถ้วยแม่ละมาย” อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพที่วางจำหน่ายภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นมาตั้งแต่ปี 2542 ขนมหวานที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน จากการคัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการผลิตที่ใส่ใจทุกขั้นตอน ทำให้ได้รสชาติอร่อย สะอาด ถูกสุขอนามัย เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพและมองหาสิ่งที่มีประโยชน์

ขนมหวานแม่ละมาย

วีระ ตั้งวุทฒิไกรวิทย์ เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ละมาย และเลขาธิการหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เล่าว่า ก่อนเคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่พบกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 2540 ทำให้ต้องสิ้นเนื้อประดาตัว จึงตัดสินใจหันหลังกลับมาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดภรรยา เริ่มต้นชีวิตใหม่กับเงินก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่สี่หมื่นบาท   เนื่องจากเป็นคนชอบทำอาหารเป็นทุนเดิม จึงเริ่มต้นทดลองทำธุรกิจเล็กๆ โดยการผลิตวุ้นน้ำมะพร้าวผสมเม็ดแมงลักบรรจุถ้วยออกจำหน่าย โดยมองช่องทางการวางจำหน่ายที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งขณะนั้นร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มีอยู่ประมาณ 1,000 สาขา เพราะเห็นว่านอกจากเซเว่น อีเลฟเว่นมีร้านสาขาจำนวนมากแล้ว ก็ยังมีนโยบายสนับสนุนความรู้ในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาธุรกิจให้กับเอสเอ็มอีอีกด้วย โดยได้เริ่มวางจำหน่ายครั้งแรกเพียง 20 สาขาในปี 2542 และมีการขยายการผลิตและจัดส่งจนครบทั่วประเทศเป็นเวลากว่า 16 ปี

ซึ่งตั้งแต่เริ่มวางจำหน่ายสินค้า “แม่ละมาย” ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทางบริษัท ซีพี ออลล์ได้มีการอบรมให้คำปรึกษาในเรื่องการควบคุมการผลิต,การเก็บรักษาตลอดจนถึงการขนส่งให้กับโรงงานแม่ละมาย เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานส่งต่อให้ผู้บริโภค โดยทางบริษัท ซีพี ออลล์ได้จัดให้มีการอบรมซัพพลายเออร์เอสเอ็มอีทุกๆ รายที่ผลิตสินค้าจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในเรื่องต่างๆ มากมาย อาทิ บรรจุภัณฑ์ การตลาด การควบคุมการผลิตสินค้า ระบบขนส่ง ฯลฯ อย่างน้อยปีละสองครั้ง เพื่อผลักดันให้ซัพพลายเออร์ได้พัฒนาตนเอง มีมาตรฐานที่สูงขึ้นในทุกด้าน เพื่อสร้างยอดขายที่เติบโตมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ “แม่ละมาย” ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้

สำหรับผลิตภัณฑ์ “แม่ละมาย” ปัจจุบันมีสินค้าทั้งหมด 4 ชนิดวางจำหน่ายเฉพาะในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น โดยมี 3 ชนิดบรรจุถ้วย ได้แก่ วุ้นมะพร้าวรวมมิตรในน้ำลำไย วุ้นมะพร้าวผสมเม็ดแมงลักวุ้นมะพร้าวรวมมิตรในน้ำแดงและชนิดบรรจุขวด คือ เม็ดแมงลักผสมวุ้นมะพร้าวในน้ำแดง โดยโรงงานแม่ละมายได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP CODEX และ HACCP

การที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน นอกเหนือจากการเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพแล้ว สิ่งสำคัญคือคุณภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ “แม่ละมาย” ได้ทำการคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดเพื่อนำเข้ามาในสายการผลิต วุ้นน้ำมะพร้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเป็นวุ้นซึ่งเกิดจากการเพาะเชื้อ มีใยไฟเบอร์สูง ดีต่อระบบขับถ่ายและสุขภาพ ไม่ใช้สารฟอกสี  สดใหม่ รสชาติอร่อย เม็ดแมงลักมีแปลงเพาะปลูกที่เป็นลูกไร่เอง เพื่อควบคุมตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกจนถึงกระบวนการกะเทาะเม็ด การทำความสะอาด และก่อนจะบรรจุถ้วยจะผ่านกระบวนการคัดเลือกแบบเม็ดต่อเม็ด ลำไยแห้งจะสั่งผลิตช่วงฤดูกาลโดยควบคุมการเลือกลูกลำไย,อบ,แกะเนื้อและการเก็บรักษาในห้องเย็น  รวมถึงวัตถุดิบอื่นๆทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นอกจากนี้คือเรื่องการใส่ใจในการทำงาน ซึ่งในที่ประชุมจะบอกพนักงานเสมอว่า ให้ภูมิใจว่า ผลิตภัณฑ์“แม่ละมาย”ได้ส่งมอบสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ให้กับผู้บริโภคทุกวัน เพราะฉะนั้นต้องใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ให้มาก โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมคุณภาพ ที่ต้องมีมาตรฐานเหมือนกันทุกถ้วย

สำหรับโรงงานแม่ละมายปัจจุบัน มีพนักงานทั้งสิ้น 34 คน โดยเป็นการจ้างงานคนในท้องถิ่นทั้งหมด เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่และชุมชนที่โรงงานตั้งอยู่ โดยพนักงานส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเกษตรกร โรงงานแม่ละมายได้สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ลูกไร่ที่ปลูกวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่อื่นๆ ตลอดจนลูกจ้างของซัพพลายเออร์ต่างๆในจังหวัดอ่างทอง สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร รวมกว่า 200 คน ที่จะได้มีงานทำอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งโรงงานแม่ละมายก็มีการช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน สร้างความสัมพันธ์อันดีที่แน่นแฟ้นกับชุมชน เป็นการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ปัจจุบันโรงงานแม่ละมายมีกำลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 35,000 ชิ้นต่อวัน ในกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรซ์ และอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงงานใหม่มูลค่ากว่า 50 ล้านบาทเพื่อรองรับการผลิตในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป โดยจะใช้กรรมวิธีการฆ่าเชื้อในกระบวนการผลิตแบบระบบสเตอริไรส์ พร้อมกับเพิ่มไลน์โปรดักส์เป็นขนมไทย จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ พร้อมกับจ้างแรงงานท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกหลายสิบคน โดยมีบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ได้ให้เจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษาดูแลทุกขั้นตอนและแนะนำผลักดันเรื่องการผลิตสินค้าฮาลาล

เจ้าของแม่ละมายได้นำประสบการณ์เมื่อครั้งก่อนมาแนะนำผู้ประกอบการรุ่นหลังโดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่ต้องการนำสินค้าที่ผลิตมาวางจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นว่า  สิ่งที่ต้องเตรียมคือความพร้อมทุกอย่างก่อนการนำเสนอสินค้ากับทางร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวสินค้าที่มีรสชาติที่ดี รูปลักษณ์ ความแปลกใหม่  เงินทุน กรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน กำลังการผลิตที่เพียงพอ ควบคุมคุณภาพในการเก็บรักษาสินค้า ระบบขนส่ง การได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น อย. GMP ฯลฯ เพราะต้องยอมรับว่า ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นมีมาตรฐานในการนำผลิตภัณฑ์เข้ามาวางจำหน่ายภายในร้านสูงมาก จากนโยบายการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ อาทิ รสชาติของสินค้าที่คงที่ ปัญหาเรื่องสิ่งแปลกปลอม สินค้าเสียก่อนวันหมดอายุ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดเลือกเตรียมพร้อมสำหรับการวางจำหน่าย ทางบริษัทฯ ก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทั้งสถานที่และการผลิตทุกขั้นตอน พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะในเรื่องสถานที่ การจัดวางเครื่องไม้เครื่องมือ กรรมวิธีการผลิต วิธีการฆ่าเชื้อ การวางแผนเกี่ยวกับระบบการขนส่ง ฯลฯเพื่อให้การดำเนินการผลิตเป็นไปได้ตามมาตรฐาน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีที่ประกอบการในธุรกิจอาหารคือ บางรายมีรสชาติผิดเพี้ยน การมีสิ่งปลอมปน หรือขาดระบบควบคุมมาตรฐานการผลิต

       “ผู้ประกอบการที่ต้องการนำสินค้าจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ต้องถามตัวเองก่อนว่าพร้อมไหม หากเพิ่งผลิตและจำหน่ายหน้าร้านในพื้นที่เล็กๆ ยังไม่แนะนำให้เข้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น  ควรเตรียมความพร้อมให้ได้มาตรฐานต่างๆก่อน”

เจ้าของขนมหวานวุ้นมะพร้าวชื่อดังได้แนะเคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็จไว้ว่า ผู้ประกอบการต้องประมาณตัวเองให้ได้ ต้องมองตัวเองให้ออก มีความมั่นใจแต่ขณะเดียวกันต้องศึกษาเตรียมงานทุกอย่างแบบบูรณาการทั้งระบบ เตรียมการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น มุ่งมั่นและตั้งใจ รู้สึกดีใจจากที่เคยล้มลุกคลุกคลานมา แต่ทุกวันนี้สามารถยืนขึ้นอีกครั้งด้วยความมั่นคง ต้องขอขอบคุณหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นร้านเซเว่น อีเลฟเว่นที่ให้โอกาสและส่งเสริมทุกรูปแบบตลอดมา  ขอบพระคุณผู้บริโภคที่ให้การตอบรับอย่างดียิ่ง ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี ที่สำคัญคือ รู้สึกภูมิใจที่สามารถผลิตสินค้าที่ผู้บริโภคที่พร้อมเต็มใจจ่ายเงินเพื่อรับสิ่งที่ดีมีประโยชน์กลับไป

       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยเกือบ 500 ราย ในการเป็นช่องทางจัดจำหน่าย และมีสินค้าเอสเอ็มอีที่จำหน่ายผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และทเวนตี้โฟร์    ช้อปปิ้ง กว่า 6,300 รายการ สำหรับผู้ที่สนใจนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย สามารถติดต่อสำนักจัดซื้อ โทร. 02-677-9000 หรือ www.cpall.co.th หรือที่ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง โทร.02-711-7666

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า