เอสเอ็มอี

  >  เอสเอ็มอี

เราจะช่วยพัฒนาสินค้าและ บริการร่วมกับผู้ประกอบการ

ได้ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าและ นวัตกรรมจากเรา

สินค้าถูกจำหน่ายหลายช่องทางของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซีพี ออลล์ มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME มาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการมากกว่า 2,000 ราย สินค้าถูกกระจายทั่วประเทศไปขายหลากหลายช่องทาง

เราช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง และยังกระตุ้นให้เกิดความสนใจกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายอื่นๆ เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูงอยู่เสมอ 

เราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินค้าที่มีมาตรฐาน

ราคาเหมาะสม

มีความต่อเนื่องในการผลิต

ปลอดภัย

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ตอบโจทย์ผู้บริโภค