ปิยวัฒน์ นภาธร

  >  ปิยวัฒน์ นภาธร

 

คุณปิยวัฒน์ นภาธร ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาปุณณกัณฑ์ 3 ด้วยความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการร้านของซีพี ออลล์ ทำให้คุณปิยวัฒน์  สามารถบริหารและขยายสาขาจนปัจจุบันมี 3 สาขา  โดยทุ่มความสำคัญไปที่การบริหารทีมงาน ซึ่งรวมทั้ง 3 สาขาแล้วมีมากกว่า 40 คน  และเขายังใช้เวลาไปกับการดูแลความต้องการของผู้บริโภคแต่ละร้านอย่างเต็มที่  จนเป็นที่มาของการขยายพื้นที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาที่อยู่ตรงข้ามประตู 108 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อรองรับผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น จากขนาด 2 คูหาเป็น 3 คูหา ทำให้มีสินค้าให้ผู้บริโภคเลือกซื้อมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารพร้อมทาน และเครื่องดื่ม all café ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นนักศึกษา

 

นอกจากจะอำนวยความสะดวกด้านสินค้าและบริการแล้ว คุณปิยวัฒน์ยังมองว่า การมีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเปิด 24 ชั่วโมง มาตั้งอยู่ในชุมชน เปรียบเสมือนจุดศูนย์รวมให้ผู้คนได้มาพบปะกัน เช่น มีร้านค้ารถเข็นมาเปิดขายในบริเวณรอบ ๆ ร้าน ทำให้บรรยากาศไม่เงียบเหงา ขณะเดียวกันก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรมในบริเวณโดยรอบอีกด้วย