การสนับสนุนสังคมและชุมชน

เติมความรัก สร้างด้วยใจ เพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2563


ความเสี่ยงและโอกาส


การดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนซึ่งถือเป็นทั้งเพื่อนบ้านลูกค้า และคู่ค้าที่สำคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือข้อห่วงกังวลจากผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่อาจกลายเป็นการทำลายความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันหากไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น การจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนจึงเป็นประเด็นที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ ประกอบกับในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งทำให้เกิดข้อกังวลใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทจึงต้องหาแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกัน และให้ความช่วยเหลือต่อชุมชนเพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


ด้วยความตระหนักเสมอมาถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจใด ๆ ก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนซึ่งเปรียบเสมือนเพื่อนบ้าน ลูกค้า และคู่ค้าคนสำคัญ ความไว้วางใจจากชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งบริษัทจึงมุ่งดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทกับชุมชน พร้อมทั้งหาแนวทางในการตอบสนองความต้องการและข้อห่วงกังวลของชุมชนในทุกกิจกรรมการดำเนินการทางธุรกิจ ตั้งแต่การสร้างและขยายร้านเซเว่นอีเลฟเว่น การจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจ้างงานท้องถิ่นเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ทัศนคติ ความคาดหวัง และข้อห่วงกังวลของชุมชนผ่านช่องทางและโครงการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการให้บรรลุความคาดหวังลดข้อห่วงกังวลของชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

แนวทางในการตอบสนองความต้องการและลดข้อกังวลของชุมชน ตามกระบวนการสร้างและขยายร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

กระบวนการจัดการข้อเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางสำหรับรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อกังวลจากชุมชน ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้หลากหลาย เช่น หน่วยงานรับข้อร้องเรียน (Contact Center) ช่องทางออนไลน์ และสื่อทางสังคม โดยมีการติดตามผลข้อร้องเรียน พร้อมทั้งจัดการแก้ไข ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุง เพื่อตอบสนองต่อชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการดังนี้

โครงการที่สำคัญ ปี 2563


โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน  แบ่งปันโอกาสเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

บริษัทส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสการทำงานให้กับผู้สูงอายุในชุมชน และให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน หรือสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาจำหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกแบบพิเศษ สำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

โครงการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับชุมชนและกลุ่มเปราะบาง

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเสริมสร้างความปลอดภัยในเรื่องของอัคคีภัยในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่นกับชุมชนรวมไปถึงเพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการใช้ และดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

บริษัทตระหนักถึงเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้สร้างความเสียหายให้กับชุมชน กลุ่มเปราะบางและสถานที่ต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งสาเหตุอาจเกิดขึ้นจากคนในชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และไม่รู้วิธีการระงับเหตุเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน บริษัทจึงดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้น และการอพยพหนีไฟให้กับประชาชนในชุมชน กลุ่มเปราะบาง (โรงเรียนโสตศึกษา สถานศึกษา  โรงพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน บ้านพักคนชรา) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563

เว็บไซต์ cpall.co.th มีการเก็บคุกกี้ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า นโยบายการใช้คุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า