ชมย้อนหลัง! งานสัมมนา “เคล็ดลับออกแบบ PACKAGING และเตรียมความพร้อมสู่ Modern Trade”

สามารถรับชมย้อนหลังได้แล้ว! กับงานสัมมนา “เคล็ดลับออกแบบ Packaging สู่ Modern Trade” ที่ ซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่  5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ที่ผ่านมา

โดยงานสัมมนาแบ่งการบรรยายเป็นหัวข้อต่างๆ สามารถรับชมและดาวโหลดไฟล์จากด้านล่างได้เลย!

หัวข้อ “Packaging  Trend 2021 โดย  คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)              

>Packaging Trend 2021<

หัวข้อ “พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเข้าสู่ Modern trade โดย  คุณชญาภา ปรัสพันธ์ กรรมการสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ  

>Packaging for Modern Trade 2021<

หัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้า Modern Trade โดย คุณภูเมษ  ถิระเดชาพงศ์ ผู้ชำนาญการบริหารด้าน Special Project บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

>เตรียมความพร้อมก่อนเข้า Modern Trade<